नागौ रूंख (उपन्‍यास)

नागौ रूंख
रचनाकार : ओ.पी. शर्मा सारथी (डोगरी)
अनुवादक : रामेश्‍वरदयाल श्रीमाली
प्रथम संस्करण :
पृष् : 72
मूल् : 75
ISBN : 81-260-2068-7