सत्‍यप्रकाश जोशी (भारतीय साहित्‍य के निर्माता)

सत्‍यप्रकाश जोशी
रचनाकार : अर्जुनदेव चारण
प्रथम संस्करण : 2003
पृष् : 94
मूल् : 25
ISBN : 81-7201-1597-7