मृत्‍युंजय (उपन्‍यास)

मृत्‍युंजय
मूल : शिवाजी सांवत (मराठी)
अनुवाद : सत्‍यनारायण स्‍वामी
प्रथम संस्‍करण : 1999
पृष्‍ठ : 832
मूल्‍य : 300
ISBN : 81-260-0624-2