पांडव यशेन्‍दु चंद्रिका (कविता)

पांडव यशेन्‍दु चंद्रिका
(राजस्‍थानी महाभारत)
रचनाकार : स्‍वामी स्‍वरूपदास देथा
संपादन : चंद्रप्रकाश देवल
प्रथम संस्करण : 2002
पृष् : 520
मूल् : 25
ISBN : 81-260-1317-6